Kızgın yağ kazanı; kaynama sıcaklıkları 260 oC ile 390 oC arasında değişen ısı transfer yağları kullanılan ısıtma sistemleridir.

Kızgın yağ kazanları nerelerde kullanılır?

Tekstil, ağaç, otomotiv ve kimya sanayi gibi tesislerde endüstriyel ısıtma, kurutma ve pişirme gibi yüksek çalışma sıcaklıklarına ihtiyaç olan proseslerde, eskiden yüksek basınçlı buhar veya kızgın su kullanılırdı. Şimdi ise aynı maksat için 300 oC sıcaklıklara kadar, kızgın yağlı ısıtma sistemleri tercih edilmektedir. Yüksek sıcaklıktaki kızgın yağ buhar ısısını arttırmak için en ideal çözümdür.

Yağ Kazanları

Kızgın Yağ Kazanı Sıvı Yakıtlı Yatay Tip
  • Sistem

    3 Geçişli, Yatay veya Dikey

  • Yağ Sıcaklığı

    280ºC civarında çalışır

Sistemin Üstün Özellikleri

Proses ihtiyacı yüksek sıcaklık uygulamalarında kızgın yağ tercih edilmesinin en önemli nedeni; yüksek sıcaklık karşılığı olan buhar basıncının yüksek olmasıdır. Bu nedenle yüksek buhar basıncında çalışma riskini ortadan kaldırmak için kızgın yağ kazanları kullanılmaktadır.

Sistemde en üst noktadaki basınç maksimum 1 bar, sistem yüksek basınçlı olmadığından daha güvencelidir, korozyon etkisi yoktur. Sistemin toplam maliyeti, genel olarak buharlı veya kızgın sulu sistemden daha azdır. Tesis lokal olarak ve sadece yüksek sıcaklık isteyen proses için kurulur.

Bu tip akışkanların, su ve buhara göre başlıca üstünlükleri şunlardır:

1. Atmosferik basınçta yüksek kaynama sıcaklığına sahip oluşları dolayısıyla 350 oC sıcaklığa kadar “basınçsız” tesisler kurmak mümkündür.
2. Korozyon ve taşlama eğilimi olmadığından ısı taşıyıcının ön-hazırlama tesisine ihtiyacı yoktur.
3. Katılaşma esnasında hacmi artmadığından donmanın vereceği zararlar söz konusu değildir.

Kızgın Yağ Hazırlayıcı Kazanda İstenen Özellikler

1. Atmosferik basınçtaki kaynama sıcaklığı yüksek olmalıdır.
2. Katılaşma ( donma ) sıcaklığı düşük olmalıdır.
3. İyi bir ısıl kararlılığa sahip olmalıdır.
4. Tüm sıcaklıklarda (hata ilk çalıştırma anında bile ) düşük vikoziteye sahip olmalıdır.
5. Isı transfer özellikleri iyi olmalıdır.
6. Buhar olarak kullanıldığında, buharlaşma gizli ısısı yüksek olmalıdır.
7. Kullanıldığı cihazların malzemeleri için korozyon eğilimi düşük olmalıdır.
8. Kokusuz ve zehirsiz olmalıdır.
9. Yabancı maddelere karşı hassasiyeti düşük olmalıdır.(örneğin oksijene karşı)
10. Sistemin sızdırması durumunda çevreye vereceği zarar riski minimum olmalıdır.
11. Yangın riski minimum olmalıdır.
12. İmha imkânları kolay olmalıdır.
13. Fiyatı ucuz olmalıdır.

Kızgın Yağ Kazanı >>